จากเลขจำนวนที่เราเจอะสมัครอีเมล์ใหม่รับสารภาพเลยว่า

จากเลขจำนวนที่เราทัศน์นี้ต้องตกลงเลยว่า หามิได้เรื่องขี้ผง เพราะการทำงานที่ไม่สืบไปย่อมเสียศักยภาพไปอย่างมั่นใจอยู่แล้ว เฉพาะสมัครอีเมล์ใหม่เพียงเพียงอย่างเดียวก็กินเวลาการงานของเราไปถึงวันละชั่วโมงเศษ แม้ว่าจะบวกลบคูณหารจากเวลาปฏิบัติราชการเต็มชั่วโมงโดยรวมเวลาพักกลางวันเข้าไปด้วยก็ตาม

สมัครอีเมล์ใหม่ถึงแม้ว่าสมัครอีเมล์ใหม่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของงาน หากขัดสนซึ่งการบริหารหรือการสั่งงานที่เหมาะสม มันก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆกับสิ่งซึ่งไม่สัมพันธ์กับงานเลยแม้แต่น้อยย่างเหยียบด้วย

นิวแมนมีคำแนะนำเพราะการปฏิวัติการใช้อีเมล์เสียใหม่ด้วยการถือว่าระบบขนบธรรมเนียมให้มันซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งก็ทำอยู่แล้วแต่น่าจะเป็นคนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ยังคงปล่อยให้อีเมล์รวดกองกันอยู่กล่องเมล์เข้าหรือกล่องเดียว จะมีทางแยกออกมาก็เพียงกล่องเมล์คุมฝอยหรือซึ่งระบบเว็บเมล์สมัยนี้กระจัดกระจายมาและกรองให้อยู่ก่อนแล้ว

อันดับแรกนิวแมนชักจูงให้อู้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่จะเช็กอีเมล์แต่ละครั้งซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนสันดานตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถทำได้สำหรับผู้ที่ใช้มีตัวช่วยโดยให้จัดตั้งที่เราสามารถกดร้างไปรับสมัครอีเมล์ในช่วงที่เราต้องจดจ่อกับงานไหนงานหนึ่ง ภายหลังกดปุ่มเมล์ใหม่จะไม่วิ่งเข้าไปที่แต่ถูกนำไปเก็บไว้ต่างหากรอจนกว่าเราพร้อมจะอ่านมัน ทั้งยังเป็นได้เลือกที่จะให้มันแจ้งกล่าวเตือนผู้ส่งเมล์ด้วยว่าประเด็นที่ส่งมาในเวลานั้นจะไม่เข้ายังกล่องเมล์ของข้าพเจ้า